Kontakt

Fabrika SK s.r.o.

Pšurnovice 221
014 01 Bytča

IČO: 466 98 221
IČ DPH: SK 2023540431

Tel: +421 915 698 410


Meno / Názov spoločnosti:

E-mail:

Správa: